Om SEC DATACOM

Förstasidan Om SEC DATACOM

Välkommen till SEC DATACOM

Value-add. Det är lätt att säga men svårt att praktisera. Med mer än 25 års erfarenhet inom IT-distribution vet vi vad som krävs för att vara en äkta värdeadderande distributör. 

SEC DATACOM är en nordisk organisation med kontor i Sverige, Danmark, Norge och Finland men vårt framgångsrecept bygger på lokal anpassning. Genom att bygga broar mellan slutkundens behov och våra återförsäljares kompetenser skapar vi verkligt mervärde för kanalens alla parter.

Ledande leverantörer
Vi representerar ledande leverantörer inom våra primära verksamhetsområden: IT-säkerhet, nätverk, server/lagring och Unified Communications. Dessutom erbjuder vi produkter inom M2M, IT Management och IoT.

Nordisk distribution med lokal närvaro
Vår nordiska räckvidd är en stor tillgång men den lokala kunskapen och marknadsanpassningen är minst lika viktig. Vi sätter stor ära i att vara enkla att handla med och värdesätter därför vår lokala närvaro särskilt.

Verkligt mervärde
Vår främsta uppgift som distributör är att fungera som en brygga mellan kanalens parter. Med hjälp av vår erfarenhet, kompetenta medarbetare och ett tätt samarbete med våra leverantörer kan vi erbjuda stöd som gör skillnad genom hela affärscykeln.